Espai Ubuntu és una consultoria especialitzada en processos de comunicació. 

Som un equip de professionals experts en mediació, coaching i psicologia; tres disciplines clau pel creixement de la persona. T’ajudem en el teu desenvolupament tant en l’àmbit individual, empresarial o organitzacional.

 

Des d’Espai Ubuntu creiem en la comunicació com a eina essencial de desenvolupament, indispensable per a què tant equips com individus puguin expressar les seves inquietuds i, a partir d’aquí, definir la seva personalitat i els seus objectius motivadors.

 

Els espais de diàleg, inter i intrapersonals, en són una part vital. És per això que el nostre objectiu és convidar a conèixer la importància de comunicar-se, creant situacions de confort comunicatiu que permetin una interacció positiva alhora que fomentin la descoberta de millores i fortaleses personals, per tal de poder crear un pla d’acció encarat a generar canvis.

 

Des de la nostra perspectiva, el conflicte esdevé una oportunitat per escoltar-nos i valorar el que realment volem. Es tracta d’analitzar el moment present per poder operar canvis que ens portin a la situació desitjada. Cada pas que donem marcarà la direcció del següent i, per tant, prenent consicència en “l’aquí i l’ara” construirem un futur més favorable.


Es tracta, doncs, que ens apoderem del nostre destí, que en siguem els principals directors i no pas víctimes de les decisions que prenem. Per això incidim en la potenciació d’habilitats que ja disposem de forma inherent i que ens permetran obtenir la clau pel canvi.

El nostre equip

L'equip Ubuntu inicia el seu camí compartint, des de tres disciplines, una mateixa visió en relació a la societat en què vivim, sentint així la necessitat d'acompanyar famílies, empreses/organitzacions i persones a què visquin el canvi cap a un nou paradigma on es cregui en la comunicació com la principal eina de transformació.

Davant d'una realitat on pràcticament tothom disposa d'eines per comunicar-se de forma instantània, ens trobem amb la paradoxa de què la qualitat de les relacions s'ha vist deteriorada, creant buits d'intercanvi interpersonal i mala gestió de la informació.

És per això que des d'un prisma multidisciplinar oferim una nova oportunitat per poder millorar la comunicació implicant a tots els elements participants i replantejant les dinàmiques establertes.

 

WEMIND.LIVE

Consultoria relacional

Consultoria de Barcelona especialitzada en el lideratge i la gestió d’equips. WEMIND acompanya les organitzacions a aconseguir equips de treball més conscients, responsables i eficients.

Sílvia Claramunt

Consultora i mediadora

Especialitzada en gestió i coordinació de projectes. Experiència en conducció de reunions i tallers de consciència emocional i gestió del temps.Mediació familiar i gestió de conflictes.

Carles Andreu

Consultor i psicòleg

Especialitzat en l'àrea clínica infantojuvenil, treballa actualment fent intervenció directa amb alumnes que presenten dificultats d'aprenentatge, així com aborda teràpies individuals per potenciar el creixement personal i augmentar el benestar.