ELS NOSTRES SERVEIS

A partir de l'anàlisi de la situació present, oferim un acompanyament en la millora de les competències comunicatives per poder assolir una major adaptació a la realitat i poder afrontar amb majors garanties els reptes del dia a dia.

Consultoria organitzacions

L’alineació de la visió, la missió i els valors és essencial per guiar-nos alhora de posar focus en la presa de decisions vitals d'empresa o d'organització i poder definir les accions que ens conduiran a assolir eficientment els objectius marcats.

La nostra intervenció va dirigida a millorar la salut de l’empresa incidint en la fortalesa que té la comunicació per potenciar i alinear les relacions de l'equip humà. 

Projectes en l'àmbit educatiu

Treballem per oferir l'oportunitat a la comunitat educativa d'escoltar i escoltar-se. Volem integrar una àrea de coneixement crucial com és el desenvolupament personal i emocional dins l'àmbit escolar. La realitat que ens trobem sovint ens genera desajustaments on l'equilibri implica incidir en processos d'acceptació (d'un mateix o dels altres) i de gestió (emocional, comunicativa, ortganitzativa, etc.).

Experiències

Treballem l’autoconeixement i el creixement personal. Ajudem a les persones a definir els seus objectius vitals i les acompanyem en la consecució dels mateixos, per tal que aquestes puguin assolir el seu benestar i tinguin les eines necessàries per superar possibles obstacles al llarg del temps.